dự án Sunshine center

Hạng Mục Lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa trung tâm
Chủ đầu tư SHUNSHINE GROUP
Tên dự án Sunshine center 16 Phạm Hùng – Hà Nội
Công suất
Năm 2018-2019
  • Lắp đặt hệ thống đường thông gió.
  • Lặp đặt quạt thông gió.
  • Lắp đặt hệ thống điều hoa trung tâm VRV

Hệ thống thông gió

Hệ thống quạt thông gió

Hệ thống điều hòa VRV