DỰ ÁN K-FOOD FACTORY

 

Hạng Mục Thiết kế công nghệ, cung cấp lắp đặt máy và thiết bị, nuôi cấy vi sinh vật
Nhà thầu chính Hana  F&C
Tên dự án Hệ thống nước thải nhà máy K-Food
 Công suất 120 m3/ngày
Năm 2018

 

  • Thiết kế công nghệ sử lý.
  • Cung cấp nắp đặt máy và thiết bị.
  • Lắp đặt hệ thống.
  • Nuôi cấy vi sinh, vận hành chạy thử và chuyền giao công nghệ.

Thiết bị phòng máy

Tủ điêu kiển