DỰ ÁN SKY LAKE GOLF AND RESORT CLUB

 

Hạng Mục Thiết kế hệ thống, cung cấp lắp đặt máy và thiết bị, nuôi cấy vi sinh vật, vận hành và chuyển giao công nghệ
Nhà thầu chính YOUNGJIN E&C
Tên dự án Hệ thống xử lý nước thải Sky lake Golf and Resort club – Chương Mỹ, Hà Nội.
Công suất 120 m3/ngày
Năm 2018

 

  • Thiết kế công nghệ xử lý
  • Cung cấp máy và thiết bị
  • Lắp đặt hệ thống.
  • Nuôi cấy vi sinh, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ.

Lắp đặt bồn FRP

Lắp đặt hệ thống điện

Lắp đặt bơm và đường ống