Dự án Samsung Electronics Viet Nam – Thái Nguyên

 

Hạng Mục Kiểm tra định kì và bảo dưỡng hàng tháng hệ thống xử lý nước khí thải Scrubber
Chủ đầu tư Samsung Electronics Viet Nam
Tên dự án Samsung Electronics Viet Nam – Thái Nguyên
Số Lượng 94 Hệ Thống
Năm 2018-2019
 Kiểm tra định kì hàng tháng
  • Hệ Thống Điện
  • Hệ thống máy và thiết bị
  • Chất lượng xử lý
 Bảo dưỡng hệ thống
  • Vệ sinh hàng tháng
  • Sửa chữa hỏng hóc
  • Thay thế vật tư

Vệ sinh Tripac

Bảo dưỡng van

Vệ sinh quạt

Vệ sinh bơm