Dự án khu đô thị mới bắc an khánh

 

Hạng Mục Tư vấn giám sát và đào tạo chuyến giao công ghệ
Nhà thầu chính Posco E&C
Tên dự án Nhà máy xử lý nước thải Splendora An Khánh
Công suất 9.800 m3/day
Năm 2018-2019

 

  • Tư vấn giám sát phục hồi hệ thống
  • Tư vấn giám sát bảo trì máy và thiết bị (Hệ thống tách rác đầu vào, hệ thống cô đặc bùn thải, máy thổi khí, bơm …)
  • Đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ

Hệ thống tách rác tự động

Cô đặc bùn

Hệ thống cấp hóa chất