dự án Sun Group City Building

 

Hạng Mục Lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa trung tâm
Nhà thầu chính SUN GROUP
Tên dự án Sun Group City Building Thụy Khuê
Công suất
Năm 2017-2018
  • Lắp đặt hệ thống đường ống thông gió.
  • Lặp đặt quạt thông gió.
  • Lặp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV

Hệ thống ống thông gió

Hệ thống ống thông gió

Hệ thống quạt thông gió