Trang chủ

– CHÚNG TÔI LÀM GÌ –
 

Xử lý chất thải sinh hoạt

SUNGSHIN ENVITECH là công ty hàng đầu về xử lý nước thải, với hàng trăm công trình lớn nhỏ trải khắp các tỉnh thành đất nước.

Là tập hợp một đội ngũ bao gồm những chuyên gia công nghệ môi trường trong và ngoài nước, được đào tạo chính qui về xử lý nước và môi trường. Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp cho nhà máy công nghiệp, tòa nhà, bệnh viện, trường học.

Xem Thêm

BỒN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

 

 

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5M3/NGÀY

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 7M3/NGÀY

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 10M3/NGÀY

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 12M3/NGÀY

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 15M3/NGÀY

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 17M3/NGÀY

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 20M3/NGÀY

Hệ thống bồn xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ

HỆ THỐNG XỬ LÝ CÔNG SUẤT 25M3/NGÀY

Bồn chứa hóa chất

 

 

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 1000 LIT

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 2000 LÍT

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 3000 LÍT

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 4000 LIT

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 5000 LIT

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 10000 LIT

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 20000 LIT

Bồn chứa hóa chất

BỒN HÓA CHẤT 30000 LIT